Prevederi  de  bază

 1. Vânzarea mărfii poate fi realizată doar pe baza unei comenzi ferme sau pe baza unui contract de vânzare – cumpărare în formă scrisă (în continuare CVC). Ca parte integrantă a documentelor amintite mai sus sunt aceste Condiţii comerciale generale (în continuare CCG). CCG sunt de asemenea parte constitutivă a Contractului comercial. Prevederile CVC si a Contractului  Comercial au prioritate faţă de prevederile CCG. Celelalte aspecte nereglementate prin CVC sau CCG sunt supuse prevederilor Legii– Codul Comercial.
 2. Adăugirile sau schimbările unor prevederi din CVC sunt valabile doar dacă sunt consemnate într-un act aditional semnat de reprezentanţii legali ai ambelor părţi.
 3. Sub denumirea de Vânzător din aceste CCG se înţelege Termodinamic S.R.L. iar sub denumirea de Cumpărator  en detail sau  en gros, se înţelege firma cu care s-a semnat Contractul Comercial.

Comenzile şi încheierea  CVC

 1. La semnarea CVC sau acceptarea prin semnătură a comenzii ferme îşi pierd valabilitatea toate negocierile referitoare la conţinutul CVC.
 2. Pentru marfa şi produsele furnizate de firma Termodinamic S.R.L. sunt elaborate oferte de preţ  şi bugete gratuit, nu sunt obligatorii ,iar valabilitatea lor expiră în ziua lansării altei liste de preţuri pentru aceleaşi produse şi mărfuri, dacă nu este stipulat altfel.
 3. Dacă Cumpărătorul anulează comanda după plata avansului şi comanda a fost executată, Cumpărătorul nu mai are pretenţii de returnare a avansului.

Condiţii  de plată

 1. Dacă CVC nu prevede altfel, se aplică următoarele condiţii de plată: 50% din valoarea totală a comenzii conform CVC pe baza facturii proformă  înainte de introducerea în productie, restul până la momentul preluării, la preluare, resp. în cazuri excepţionale în termen de până la 14 zile de la data emiterii facturii fiscale.
 2. Firmele , cu care au fost încheiate contracte de colaborare comercială, respectă condiţiile de plată stipulate în contractul pe care l-au încheiat.
 3. Dreptul de proprietate asupra mărfii livrate se transferă de la Vânzător la Cumpărător din momentul achitării preţului de cumpărare, inclusiv a tuturor taxelor aferente mărfii livrate.

Preţul

 1. Preţul mărfii şi a produselor livrate de societatea Termodinamic S.R.L. este fixat prin CVC individuale, prin comenzi acceptate, resp. facturi proformă emise pe baza listelor de preţuri valabile pentru categorii individuale de Cumpărători, resp. în unele cazuri bine definite, pe baza preţului negociat individual cu clientul respectiv.

Termene de livrare

 1. Pentru anumite feluri de mărfuri termenele de livrare sunt stabilite pe baza stocului existent în depozit şi sunt acceptate prin comandă sau încheierea CVC.Termenul de livrare curge începând din ziua plăţii avansului în sumă stabilită sau convenită, resp. dacă nu este convenită obligativitatea plăţii avansului din ziua acceptării comenzii sau încheierii contractului. Atunci, când transportul este efectuat de Vânzător, Cumpărătorul se angajează să asigure descărcarea mărfii  în cel mult 30 min. de la oprirea mijlocului de transport. Peste 30 min. Vânzătorul este îndreptăţit să factureze costuri de staţionare 5€/ 15 min.

Răspunderea pentru pagube

Cumpărătorul este obligat în momentul preluării mărfii să verifice conformitatea ei cu comanda sau CVC cât se poate de bine şi să obiecteze în cazul în care apare vreo problemă.  Reclamarea cantităţii mărfii greşit livrate nu este posibilă după părăsirea incintei Vânzătorului, sau în cazul în care transportul este asigurat de către Vânzător, după plecarea transportatorului de la Cumpărător.
Marfa sau produsele, ale căror condiţii de garanţie nu sunt prevăzute în actul care atestă garanţia, sunt supuse garanţiei conform prevederilor Codului Civil.

Drept şi decizii asupra litigiilor, clauza de încheiere

 • Vânzătorul şi Cumpărătorul se obligă ca în cazul apariţiei altor relaţii legate de contract să respecte legile în vigoare ale statului Român.