βαλβίδες βαλβίδων, συρτάρι, βαλβίδες μονής κατεύθυνσης σύμφωνα με το πρότυπο ANSI