διακόπτες πίεσης, θερμοστάτες, ηλεκτρικές βαλβίδες, μετατροπείς