εξαρτήματα για ατμό, συμπύκνωση, τηλεθέρμανση, φυσικό αέριο, νερό, βαλβίδες βαλβίδων, βαλβίδες ασφαλείας, ρυθμιστικές βαλβίδες, δοχεία συμπύκνωσης